VIP谘询

多米尼克护照

多米尼克投资公民入籍,合法海外安全办理,个人、团聚、家庭客制化申请谘询。

希腊永居

希腊黄金签证、希腊财务独立人士可选择高端谘询、以及升级版多米尼克护照。